metropolitan utopias

performance urbana

 

I episodio – New York 19-22 agosto 2018

 

 

 

 

II episodio – Pechino, 6/7 novembre 2019